Registrovaný sociálny podnik

 

Výročné správy

 

za účtovné obdobie:

> Ipatex 2020  (pdf súbor)

> Ipatex 2021  (pdf súbor)

> Ipatex 2022  (pdf súbor)

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Osvedčenie od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o priznaní štatútu SOCIÁLNY PODNIK.
Druh registrovaného podniku: INTEGRAČNÝ PODNIK
 
 
 
Verejné obstarávania - Rozšírenie prevádzky o výrobnú technológiu a pracovné miesto
 
Verejné obstarávanie Sublimačná tlač:      > príloha č.2-1 Výzva,   > príloha č.2-2 Špecifikácia> Zoznam prieskumu trhu
Verejné obstarávanie UV tlačiareň:      > príloha č.2-1 Výzva,   > príloha č.2-2 Špecifikácia, > Zoznam prieskumu trhu
Verejné obstarávanie Tlačové zariadenia:     > príloha č.2-1 Výzva,   > príloha č.2-2 Špecifikácia, > Zoznam prieskumu trhu