Registrovaný sociálny podnik
Spoločnosť IPATEX sa zaoberá strojovým vyšívaním a potlačou textílií. Spomedzi širokého rozsahu služieb spomínaného zamerania vyberáme:
 
 

Strojové vyšívanie

Strojové vyšívanie

Strojové výšivky dokážu ľahko upútať, pôsobia efektne a sú odolné a trvácne. Je ich možné vyšívať priamo, či aplikovať na akýkoľvek textil. Okrem priamej strojovej výšivky je možné vyrobiť aj nášivky, ktoré budú umiestnené tam, kde je to potrebné.

 

Potlač textilu

Potlač textilu

Na polyesterový textil je vhodná sublimačná tlač, ktorá má 100% farebnú stálosť. Vhodné na športové dresy, funkčný odev.

Pre potlač bavlny sa používa termotransférová tlač, za pomoci rezaných a tlačených fólií. Za pomoci tepelného lysu je fólie nažehlená na textil.

 

Reklamné predmety

Reklamné predmety

Veľmi účinným spôsobom prezentácie spoločnosti sú reklamné predmety, ktoré potláčame farebnou UV-tlačiarňou na rôzne materiály ako sú plast, kov, koža, drevo, keramika...

Okrem bežne ponúkaných predmetov z katalógov máme ponuku vlastných predmetov. 

Originálne potlačený reklamný predmet je najlepšia podpora či už predaja, alebo nástroj k budovaniu úspešnej značky. Tiež môže byť vhodným darčekom pre vašich priateľov.

 

video

video

 
 
V rokoch 2010 až 2020 bola spoločnosť IPATEX, s.r.o. chránená dielňa.
Od roku 2020 nám bol priznaný štatút registrovaného sociálneho podniku. 
Pracujú tu pracovníci so ŤZP, čím vzniká pre Vás možnosť zadania zákazky s vystavením náhradného plnenia.
 
 
§ 63 ods. 1, písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti určuje povinnosti zamestnávateľa “zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), ak zamestnáva najmenej 20 zamestnancov v počte, ktorý predstavuje 3,2% z celkového počtu jeho zamestnancov.”
Ak si túto povinnosť neplníte, § 64 “ods. 1, písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. Vám dáva túto možnosť: “Povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu podľa § 63 ods. 1 môže zamestnávateľ plniť aj zadaním zákazky vhodnej na zamestnávanie týchto občanov, ktorú preukázateľne bude realizovať občan so zdravotným postihnutím podľa § 9 ids, 1 písm. a).”
 
 
 
 
 
Pre podnik IPATEX, s.r.o. bol schválený projekt v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, kód výzvy OPKZP‐PO4‐SC421‐2017‐30 30. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU zameraná na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch. Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
 
Názov projektu: „Budova č. 1814 ‐ Stavebné úpravy a zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy“
 
 
 
Verejné obstarávania - Rozšírenie prevádzky o výrobnú technológiu a pracovné miesto
 
Verejné obstarávanie Sublimačná tlač:      > príloha č.2-1 Výzva,   > príloha č.2-2 Špecifikácia> Zoznam prieskumu trhu
Verejné obstarávanie UV tlačiareň:      > príloha č.2-1 Výzva,   > príloha č.2-2 Špecifikácia, > Zoznam prieskumu trhu
Verejné obstarávanie Tlačové zariadenia:     > príloha č.2-1 Výzva,   > príloha č.2-2 Špecifikácia, > Zoznam prieskumu trhu