Verejné obstarávanie

Predmet zákazky:

„Budova č. 1814 – Stavebné úpravy a zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy“

 

Audit zmluva

Zverejnené 20.9.2018

Zmluva stavba

Zverejnené 24.1.2019