§ 63 ods. 1, písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti určuje povinnosti zamestnávateľa “zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), ak zamestnáva najmenej 20 zamestnancov v počte, ktorý predstavuje 3,2% z celkového počtu jeho zamestnancov.”

Ak si túto povinnosť neplníte, § 64 “ods. 1, písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. Vám dáva túto možnosť: “Povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu podľa § 63 ods. 1 môže zamestnávateľ plniť aj zadaním zákazky vhodnej na zamestnávanie týchto občanov, ktorú preukázateľne bude realizovať občan so zdravotným postihnutím podľa § 9 ids, 1 písm. a).”

Kedže firma IPATEX, s.r.o. je od 1.4.2007 chránenou dielňou a pracujú v nej pracovníci so ZŤP, vzniká pre Vás možnosť zadania zákazky pre splnenie si tejto povinnosti v našej prevádzke. Zákazkou u nás si teda splníte zákonnú povinnosť a zároveň uspokojíte potreby vašej firmy.

Pre ďalšie informácie nás kontaktujte.