CHRÁNENÁ DIELŃA


§ 63 ods. 1, písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti určuje povinnosti zamestnávateľa "zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a); ak zamestnáva najmenej 20 zamestnancov v počte, ktorý predstavuje 3,2 % z celkového počtu jeho zamestnancov."

    

Ak si túto povinnosť neplníte, § 64 "ods. 1, písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. Vám dáva túto možnosť: "Povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu podľa § 63 ods. 1 môže zamestnávateľ plniť aj zadaním zákazky vhodnej na zamestnávanie týchto občanov, ktorú preukázateľne bude realizovať občan so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a)."

 

     Keďže firma Milan Kögel – IPA  je od 1.4.2007  (chránenou dielňou a pracujú v ňom pracovníci so ZPS, vzniká pre Vás možnosť zadania zákazky pre splnenie si tejto povinnosti v našej prevádzke. Zákazkou u nás si teda splníte zákonnú povinnosť a zároveň uspokojíte potreby vašej firmy.

 


Pre ďalšie informácie nás kontaktujte.

 

 


Copyright © 2009 Design ALLIA | icslovakia © 2009  

NAJ.sk